“In Europa gaan we hardvochtig om met de noden van vluchtelingen”

De situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Vluchtelingen zitten bij gebrek aan opvangplekken in groten getale op het veld voor de poorten van het AZC. De nood is zo hoog dat Artsen zonder Grenzen (AzG) in ons eigen land moest uitrukken om orde op zaken te