Veelgestelde vragen

We vragen je eerst om een intakeformulier in te vullen. Hiermee brengen we je persoonlijke (woon)situatie in beeld, je voorkeuren voor een gast(gezin) en je verwachtingen. We vragen je ook om je aan een gast/gastgezin voor te stellen. Op basis van je antwoorden stellen wij een profiel op. Een matchmaker neemt vervolgens contact met je op en nodigt je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie je profiel en vullen die verder aan. Daarna zoeken we naar een geschikte match. Kijk hier voor een volledig overzicht van het matching- en plaatsingsproces.

Deze worden zorgvuldig bewaard en niet met derden gedeeld zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

De logeerregeling van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers houdt in dat de statushouder voor een periode van maximaal drie maanden op een ander adres verblijft. De exacte regels en voorwaarden vind je op de website van het COA.

Ga (samen) op zoek naar de mogelijkheden vooreen ‘taalmaatje’ (een initiatief van Vluchtelingenwerk); ga op zoek naar kerk, moskee of sportvereniging. Iedere regio organiseert wel activiteiten voor vluchtelingen, daar kun je samen naar op zoek gaan en je aanmelden. Kijk bij partnerorganisaties voor andere organisaties en initiatieven die hier bij kunnen helpen.

Wij gaan ervan uit dat de gast binnen drie maanden doorstroomt naar een eigen woning. Als dit niet het geval is dan gaat hij of zij terug naar het AZC. Dit moet twee weken van tevoren aan COA gemeld worden. Verlenging van de logeerregeling is mogelijk, maar niet op hetzelfde adres.

Gasten en gastgezinnen maken hier onderling afspraken over. Matchmakers bespreken dit onderwerp tijdens het intakegesprek met het gastgezinen later het kennismakingsgesprek met de gast. Wij geven geen advies of richtlijnen.

Gasten en gastgezinnen maken hier onderling afspraken over. Matchmakers bespreken dit onderwerp tijdens het intakegesprek met het gastgezin en later het kennismakingsgesprek met de gast. Wij geven geen advies of richtlijnen.

Ja, dat mag. Er zijn exact zelfde regels van toepassing als bij Nederlanders. De inkomsten dienen aan het COA gemeld te worden: COA-toelage wordt dan in mindering gebracht.

Dat mag, maar vluchtelingen die in een AZC wonen of bij een gastgezin verblijven moeten ten alle tijden binnen één dag voor het COA beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het aanvaarden van een woning. Dit gebeurt doorgaans op werkdagen. Dus reizen in het weekend kan, of wanneer men binnen één dag terug kan zijn.

Als gast behoud je een wekelijkse financiële toelage, dekking van de kosten van medische verstrekkingen, ofwel je zorgverzekering, en verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Meer relevante informatie hierover vind je hier.

Nee, logeerregeling heeft geen invloed op de uitkering en ook niet op de gemeentelijke belastingheffing. De exacte regels en voorwaarden vind je op de website COA van het COA.

Je kan je aanmelden als je:

 in bezit bent van een geldige verblijfsvergunning en een BSN-nummer hebt

 21 jaar of ouder bent

 Engels of (een beetje) Nederlands spreekt.

 en natuurlijk als het je leuk en nuttig lijkt om een tijdje bij een Nederlands gastgezin te wonen.

Ja, dat kan. Hierover maken gast en gastgezin samen afspraken.

Ja, dat kan, maar het duurt twee weken voordat er weer plaats is in het AZC.

Ja, dat mag. Er zijn exact dezelfde regels van toepassing als bij Nederlanders. De inkomsten dienen aan het COA gemeld te worden: COA-toelage wordt dan in mindering gebracht.

Dat mag, wanneer je in een AZC woont of bij een gastgezin verblijft moet je te allen tijde binnen één dag voor het COA beschikbaar zijn als vluchteling. Bijvoorbeeld voor het aanvaarden van een woning. Dit gebeurt doorgaans op werkdagen. Dus reizen in het weekend kan, of wanneer men binnen één dag terug kan zijn.

Mandy FitF.A.Q.