Wij geloven in gastvrijheid en respect voor elkaar

Eind december werd er in een uitzending van EenVandaag aandacht besteed aan het werk van Takecarebnb. Na aanleiding van deze uitzending kregen we een mail van meneer of mevrouw E, die zich afvroeg hoe het kon dat vluchtelingen ‘voorrang’ kregen terwijl Nederland in zijn of haar ogen al propvol was. Hieronder de reactie van onze directeur 👇

“U geeft aan dat u moeite hebt met de stroom aan buitenlanders die naar ons land komt en dat ons land propvol raakt. Dat is een politiek vraagstuk en een kwestie van internationaal recht. Takecarebnb gaat uit van een zorgvuldige toetsing van asielaanvragen en als de IND tot de conclusie komt dat iemand recht heeft op asiel en een verblijfsvergunning krijgt kan hij/zij zich inschrijven bij onze organisatie. Wij vinden dat het in het belang van álle Nederlanders is, nieuwkomer of al generaties lang in het land, dat iemand zo goed en snel mogelijk Nederlands leert en ingeburgerd raakt in onze samenleving. Dat maakt de kans op harmonieus samenleven het grootst, net als bijvoorbeeld de kans op een baan.

Een vluchteling die een verblijfsstatus krijgt heeft recht op een woning. Niet binnen enkele weken, daar gaan vaak maanden en soms nog langer overheen. En in de tussentijd is het logeren bij een gastgezin een prachtige manier om Nederland te leren kennen. Het grote probleem van woningnood raakt heel veel mensen. Er zijn meerdere oorzaken voor het woningtekort: ouderen blijven langer thuis wonen, huishoudens worden steeds kleiner, er is te weinig nieuwbouw. En ja er zijn ook nieuwkomers die een woning nodig hebben. Ongeveer 3,5% van alle woningtoewijzingen gaat naar statushouders. Dat is dus een beperkt percentage en hen niet huisvesten zou het probleem dus bij lange na niet oplossen. Ja, de wachttijd, die is voor statushouders doorgaans korter dan voor mensen die al generaties lang in Nederland zijn en dat kan onrechtvaardig voelen. Maar een vluchteling uit Syrië of Jemen kon zich niet al vijf of acht jaar geleden inschrijven voor een woning. Toen was hij of zij nog een middelbareschoolleerling of student die net als uw kleinkind bij opa en oma op visite ging en helemaal niet wist dat er een toekomst in een ver land zou volgen.

Beste meneer of mevrouw E, wij als vrijwilligers en medewerkers van Takecarebnb geloven in gastvrijheid en respect voor elkaar. Wij delen uw mening niet en denken dat het goed is dat een beperkt deel van woningen voor nieuwkomers beschikbaar komt. De vele statushouders in AZC’s hebben net zo goed erg veel last van de woningschaarste als andere Nederlanders. Dat veel mensen, net als Chris uit de reportage van 1Vandaag, hun huis tijdelijk openstellen vinden we een prachtig gebaar. Net zoals anderen dat doen voor daklozen of pleegkinderen. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier.”

Lilly WiggersWij geloven in gastvrijheid en respect voor elkaar