Resultaat onderzoek naar samenleefervaring positief

De Universiteit van Tilburg voerde onderzoek uit naar de ervaringen van gasten (statushouders) en gastgezinnen die met elkaar samenwoonden via Takecarebnb. De uitslag van het onafhankelijke onderzoek is positief.

Zowel gasten als gastgezinnen zouden de ervaring aanraden aan anderen en kwamen met opbouwende feedback, waar we veel waarde aan hechten. Lees hier de Uitgebreide Rapportage Tilburg University.

Onze dank gaat uit naar de Universiteit van Tilburg en diens medewerkers, de gasten en gastgezinnen die de moeite hebben genomen deel te nemen aan het onderzoek. In de toekomst hopen we op meer onderzoek naar het effect van deze logeerconstructie op integratie en welbevinden.

developmentResultaat onderzoek naar samenleefervaring positief

Related Posts