Steun Takecarebnb met een donatie

Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten kunnen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen worden opgevangen in AZC’s (asielzoekerscentra), in afwachting van een verblijfsvergunning. Degenen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen. Dit kunnen we alleen met uw steun.

JA, IK HELP STATUSHOUDERS IN NEDERLAND.

Uw gift draagt bij aan:

  • minder angst en meer wederzijds begrip doordat mensen in contact met elkaar komen
  • het bevorderen van het integratieproces
  • contacten die uitlopen in vriendschappen

Takecarebnb is een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen meer gastgezinnen en vluchtelingen bij elkaar brengen wanneer er geld beschikbaar is voor de organisatie en coördinatie van het matching- en plaatsingsproces.
We zijn u daarom dankbaar voor uw donatie. DONEER NU.

Takecarebnb is een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Help ons met uw gift en word sponsor.

Jet KrantzSteun Takecarebnb met een donatie