Takecarebnb en gemeente als partners in 2021

Iedere gemeente heeft te maken met nieuwkomers door de taakstelling om statushouders te huisvesten. Daar komt medio 2021 de verantwoordelijkheid bij voor inburgering en maatschappelijke ondersteuning. Takecarebnb kan daar aan bijdragen.

Takecarebnb geeft invulling aan de Logeerregeling van het COA en biedt aan om in de fase van overgang uit het AZC naar de koppelgemeente partner te zijn. Nog voordat de nieuwkomer een eigen huis betrekt kan de kennismaking met de nieuwe woonplaats al een aanvang nemen door logeren bij een gastgezin van Takecarebnb. Dat logeren heeft grote positieve effecten. De Staatssecretaris van Asiel en Migratie schreef onlangs aan de Kamer dat de Logeerregeling ‘bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland’, alsmede dat ‘logeren via een door Takecarebnb zorgvuldig geselecteerd gastgezin specifieke elementen heeft die gunstig zijn voor participatie’.

Meer weten over mogelijke samenwerking van gemeente en Takecarebnb? Mail naar info@takecarebnb.org of bel met Annemeijn Benkirane 06 11184409

Mandy FitTakecarebnb en gemeente als partners in 2021