Over Takecarebnb

Takecarebnb maakt mogelijk dat vluchtelingen tijdelijk bij gastgezinnen in Nederland logeren

Nederland wordt geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moeten achterlaten. Hier worden zij opgevangen in AZC’s (asielzoekerscentra), in afwachting van een verblijfsvergunning. Degenen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn verspreid over het hele land, maar tegelijkertijd geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Bij veel mensen bestaat de wens om te helpen. Bijvoorbeeld door (een) vluchteling(en) een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. Takecarebnb regelt een zorgvuldige matching tussen vluchteling en gastgezin. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling enerzijds en bieden we anderzijds gastgezinnen de gelegenheid zich op een concrete en tastbare wijze in te zetten.

Takecarebnb gelooft dat:

 • wanneer mensen met elkaar in contact komen, angst verdwijnt en wederzijds begrip ontstaat;
 • het tijdelijk logeren van een statushouder bij een Nederlands huishouden het integratieproces bevordert;
 • actieve deelname aan de maatschappij het leren van de Nederlandse taal ondersteunt;
 • wanneer contacten of vaak ook vriendschappen ontstaan, die ook na de logeerregeling nog positief kunnen doorwerken.

Takecarebnb

Thuis terwijl je wacht op een huis

Hoe?

De vrijwilligers van Takecarebnb brengen gastgezinnen en gasten (vluchtelingen met een verblijfsstatus) met elkaar in contact via een zorgvuldig matching- en plaatsingsproces.

 • Gastgezin en gast (statushouder) vullen elk een aanmeldformulier in.
 • Takecarebnb regelt een afspraak met een matchmaker voor een kennismakingsgesprek.
 • Gast en gastgezin worden door ons aan elkaar gekoppeld o.b.v. hun profiel en m.b.v. een zorgvuldig matchingssysteem.
 • We regelen een ontmoeting in het huis van het gastgezin, in het bijzijn van een matchmaker.
 • Als zowel gast als gastgezin akkoord zijn vindt een 'test'weekend plaats om te ervaren of er echt een match is.
 • Na het 'test'weekend hebben gast en gastgezin een periode van 5 dagen om er over na te denken.
 • Als zowel gast als gastgezin positief zijn, vraagt de gast de logeerregeling aan bij het COA.
 • Met deze regeling zijn gast en gastgezin aan elkaar gekoppeld voor een periode van max. 3 maanden. Wanneer de gast voor het einde van deze periode een huis krijgt toegewezen eindigt de logeerregeling.
 • De matchmakers van Takecarebnb blijven contact houden met gast en gastgezin gedurende de hele logeerperiode.

Wie?

Takecarebnb is een vrijwilligersorganisatie met een enthousiast team van professionals. We dragen allemaal bij aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij.

Vrijwilligers zorgen voor een goede match tussen gastgezin en vluchteling. Zij worden onze ‘matchmakers’ genoemd. Daarnaast zijn er nog de mensen die zorgen voor de ondersteunende processen en de communicatie (website, social media, pers & publiciteit etc.).

Takecarebnb is een ANBI Stichting en heeft een stichtingsbestuur en een directie. De directie stuurt de vrijwilligersorganisatie aan en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid, fondsenwerving, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk, heeft een toezichthoudende rol en bewaakt dat de leden van de directie integer en in het belang van de Stichting handelen.

Het bestuur

Prof. Dr . Ruth Oldenziel, voorzitter
Huib van Herrewegen, penningmeester
Joep Verhoeven
Lumine van Uden

Mandy FitOver Takecarebnb