Privacybeleid van Stichting Takecarebnb (TCBNB)

Takecarebnb respecteert de privacy van de bezoekers van www.takecarebnb.org, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met de gebruikers van onze website hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze bewerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Ons privacy beleid is aangepast op 21 september 2021.

 

Totdat u op de website gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij niet-geanomiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.  

 

Artikel 1: Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruikt worden voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde aanbiedingen.  

 

Artikel 2: Cookies 

Takecarebnb.org maakt gebruikt van cookies. Voor het gebruik van cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiewall. Lees ook ons cookiestatement 

 

  1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 
  • Functionele cookies voor het bijhouden van sessie en inloginformatie 
  • Geanomiseerde analytische cookies om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Deze cookie dient enkel voor statistieke doeleinden.  
  • Social media cookies – Hiermee registreren social media zoals Facebook en Twitter welke artikels en pagina’s u deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die het surfgedrag op het web volgen.  
  • Site verbetering cookies / optimalisatie cookies- Hiermee  kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.  

 

2. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geinstalleerd.  

 

3. U kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via de internetbrowers. Ook kunt u de internetbrowers zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Als u de cookies in de browers verwijdert, kan dat gevolgen hebben van het gebruik van deze website.   

 

Artikel 3: Verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door Takecarebnb en externe verwerkers. Takecarebnb heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Facebook  

Takecarebnb maakt gebruik van Facebook voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld zodat u posts van onze website kunt delen op uw persoonlijke account, en voor werving en selectie. Dit betreft een verwerking buiten de EU. 

 

Met als doel marketing delen wij uw persoonsgegevens met Facebook op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, Locatiegegevens, Social media accounts, Locatiegegevens. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Met als doel werving en selectie delen wij uw persoonsgegevens met Facebook op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, E-mail, Geslacht, Geboortedatum, Voor- en achternaam; Locatiegegevens, Social media accounts. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid, een autorisatiebeleid en pseudonimisering en worden na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Instagram 

Takecarebnb maakt gebruik van Instagram voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld zodat u posts van onze website kunt delen op uw persoonlijke account. Dit betreft een verwerking buiten de EU. 

Wij delen uw persoonsgegevens met Instagram op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW,  E-mail, Locatiegegevens, Social media accounts. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 5 jaar verwijderd. 

 

LinkedIn 

Takecarebnb maakt gebruik van LinkedIn voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld zodat u posts van onze website kunt delen op uw persoonlijke account. Dit betreft een verwerking buiten de EU. 

 

Wij delen uw persoonsgegevens met LinkedIn op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW,  E-mail, Locatiegegevens, Social media accounts. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 5 jaar verwijderd. 

 

Office 365- Microsoft OneDrive 

Takecarebnb maakt gebruik van OneDrive voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het opbergen en delen van bestanden. Dit betreft een Amerikaanse dienstverlener die data opslaat op servers binnen de EU. Het betreft dan een verwerking binnen de EU. 

 

Wij delen uw persoonsgegevens met OneDrive zodat wij onze overeenkomst kunnen uitvoeren. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, E-mail. Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via multifactorauthentificatie en een wachtwoordenbeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Office 365- Outlook 

Takecarebnb maakt gebruikt van Outlook 365 voor communicatiedoeleinden en voor werving en selectie. Dit betreft een Amerikaanse dienstverlener die data opslaat op servers binnen de EU. Het betreft dan een verwerking binnen de EU. 

 

Met als doel communicatie, bijvoorbeeld mailwisseling delen wij uw persoonsgegevens met Outlook voor het afhandelen van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, E-mail. Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Met als doel werving en selectie, bijvoorbeeld om aanmeldingen als gastgezin of gast via de mail te behandelen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, Geslacht, Geboortedatum, Levensovertuiging of geloof, Seksuele voorkeur, Voor- en achternaam; Land van herkomst; Gekoppelde COA locatie; Betrokken casemanager, programmabegeleider en/of woonbegeleider; Koppelgemeente; Status van huisvesting in de gemeente (hierbij wordt alleen gedeeld of een woning in zicht is of niet); Status van inschrijving bij het gastadres in de BRP; Status van verwerking logeerregeling in het IBIS systeem;Status van verwerking van verstrekking wooncomponent. Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Twitter 

Takecarebnb maakt gebruik van Twitter voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld zodat u posts van onze website kunt delen op uw persoonlijke account. Dit betreft een verwerking buiten de EU. 

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Twitter op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, E-mail, Locatiegegevens, Social media accounts. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 5 jaar verwijderd.  

 

Webex 

Takecarebnb maakt gebruik van Webex voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor videobellen. Dit betreft mogelijk een verwerking buiten de EU. 

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Webex op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: NAW. Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Zoho Campaigns

Takecarebnb maakt gebruik van Zoho Campaigns voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van persberichten en nieuwsbrieven. Deze IT-dienstverlener slaat data op op servers binnen de EU. Dit betreft dan een verwerking binnen de EU.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Zoho Campaigns op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: contactgegevens, NAW, E-mail. Onze marketingdienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via een wachtwoordenbeleid en een autorisatiebeleid en na maximaal 5 jaar verwijderd. 

 

Zoho CRM 

Takecarebnb maakt gebruik van Zoho CRM voor werving en selectie, waaronder het bewaren van de gegevens van gastgezinnen en statushouders om zo de beste match te maken. Deze IT-dienstverlener slaat data op op servers binnen de EU. Dit betreft dan een verwerking binnen de EU.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Zoho CRM op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, Geslacht, Geboortedatum, Levensovertuiging of geloof, Seksuele voorkeur, Voor- en achternaam; Land van herkomst; Gekoppelde COA locatie; Betrokken casemanager, programmabegeleider en/of woonbegeleider;Koppelgemeente; Status van huisvesting in de gemeente (hierbij wordt alleen gedeeld of een woning in zicht is of niet); Status van inschrijving bij het gastadres in de BRP; Status van verwerking logeerregeling in het IBIS systeem; Status van verwerking van verstrekking wooncomponent. Onze IT-dienstverlener en het CRM systeem ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via multifactorauthentificatie en een wachtwoordenbeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Zoho Forms 

Takecarebnb maakt gebruik van Zoho Forms voor werving en selectiedoeleinden, bijvoorbeeld om de juiste match te vinden tussen gastgezin en statushouder. Deze IT-dienstverlener slaat data op op servers binnen de EU. Dit betreft dan een verwerking binnen de EU.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Zoho Forms op basis van toestemming. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens, NAW, Geslacht, Geboortedatum, Voor- en achternaam; Land van herkomst; Gekoppelde COA locatie; Betrokken casemanager, programmabegeleider en/of woonbegeleider;Koppelgemeente; Status van huisvesting in de gemeente (hierbij wordt alleen gedeeld of een woning in zicht is of niet); Status van inschrijving bij het gastadres in de BRP; Status van verwerking logeerregeling in het IBIS systeem; Status van verwerking van verstrekking wooncomponent. Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via multifactorauthentificatie en een wachtwoordenbeleid en na maximaal 10 jaar verwijderd. 

 

Zoho Surveys 

Takecarebnb maakt gebruik van Zoho Surveys voor klanttevredenheiddoeleinden, bijvoorbeeld om te polsen hoe gebruikers ons CRM systeem ervaren. Deze IT-dienstverlener slaat data op op servers binnen de EU. Dit betreft dan een verwerking binnen de EU.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met Zoho Survyes zodat wij onze overeenkomst kunnen uitvoeren. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Contactgegevens zoals voornaam, achternaam en e-mail (niet verplicht), NAW (niet verplicht). Onze IT-dienstverlener ontvangt deze gegevens. Deze gegevens worden beveiligd via multifactorauthentificatie en een wachtwoordenbeleid en na maximaal 2 jaar verwijderd. 

 

Artikel 4: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@takecarebnb.org. Om misbruik te voorkomen kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te kunnen identificeren.  

 

Artikel 5: Contact 

Takecarebnb is gevestigd op de Witbolstraat 9b 1032LC te Amsterdam. Ons KvK nummer is 64636917.  

Voor vragen of informatie over het privacybeleid, kunt u mailen naar info@takecarebnb.org.  

developmentPrivacy statement