Privacybeleid van Stichting Takecarebnb (TCBNB)

Ons privacy beleid is aangepast op 8 april 2021. Met dit document informeren wij u waarom, hoe en welke persoonsgegevens wij verzamelen, wie toegang heeft tot uw informatie, hoe de persoonsgegevens zijn beveiligd en welke rechten u heeft nadat we uw gegevens hebben opgeslagen. Al onze medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van ons privacy beleid en handelen hiernaar. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Van gasten en gastgezinnen: 

TCBNB maakt het mogelijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) tijdelijk bij gastgezinnen logeren. Om een goede match tussen statushouders (gasten) en gastgezinnen tot stand te brengen verzamelen we persoonlijke informatie van zowel gasten als gastgezinnen. Hierdoor kunnen we bij het matchen van gasten en gastgezinnen (deelnemers) rekening houden met persoonlijke achtergronden en voorkeuren. 

Van relaties en supporters: 

Daarnaast verzamelt TCBNB persoonsgegevens van belangstellenden en relaties voor het mailen van onze nieuwsbrief, oproepen, uitnodigingen en/of donaties. 

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Zowel gasten als gastgezinnen kunnen zich aanmelden via onze website, waarna er automatisch een dossier wordt aangemaakt in ons Customer Relationship Management systeem (CRM). Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met een TCBNB-matchmaker waarna aanvullende persoonlijke informatie wordt toegevoegd. De matchmaker maakt tevens notities die relevant zijn voor het matchproces. Deze notities zijn alleen zichtbaar voor TCBNB-medewerkers en matchmakers die betrokken zijn bij het matchen van gasten en gastgezinnen. 

Relaties worden toegevoegd aan een mailinglijst die wordt bijgehouden in Excel en bewaard op onze OneDrive (Microsoft Office 365 Enterprise e1). De nieuwsbrieven, uitnodigingen en oproepen worden verstuurd via Mailchimp. Bij ontvangst van een bericht via Mailchimp is het direct mogelijk u uit te schrijven van de mailinglijst. 

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Van gasten en gastgezinnen: 

 • Voor– en achternaam, adres, postcode en woonplaats, emailadres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer (voor identificatie en contact opnemen) 
 • Koppelgemeente statushouder. De plaats waar de statushouder een woning krijg toegewezen (voor het vinden van een gastgezin in betreffende gemeente) 
 • Kopie beschikking of verblijfspas van statushouder (voor check toelatingseisen) 
 • Nationaliteit, land van herkomst, voormalige woonplaats, talenkennis 
 • Informatie over persoonlijke interesses, hobby’s, onderwijs en/of professionele achtergrond 
 • Foto van gast of gastgezin. Deelnemers kunnen ervoor kiezen een foto van zichzelf te uploaden om hun profiel persoonlijker te maken (voor het vinden van een passend(e) gast of gastgezin) 

Ook verzamelen we de volgende informatie van gasten en gastgezinnen voor het matchen (Gasten en gastgezinnen bepalen zelf of en in hoeverre zij deze (gevoelige) persoonlijke informatie willen delen): 

 •  Informatie over karaktereigenschappen, gewoonten, wensen en voorkeuren m.b.t. logeren 
 •  Informatie over religieuze achtergrond en houding t.o.v. mensen met ander of geen geloof 
 •  Informatie over seksuele geaardheid 
 •  Informatie over medische omstandigheden. 

Van relaties/ belangstellenden/donateurs 

 • Voor– en achternaam, emailadres, en telefoonnummer 
 • Woonplaats (voor gerichte uitnodigingen/oproepen) 
 •  Adres, postcode, woonplaats en bankgegevens (alleen van donateurs) 

De bovenstaande gegevens worden eveneens gebruikt voor onderzoek en evaluaties met als doel onze dienstverlening te verbeteren. In dat geval wordt deze informatie voor zover mogelijk geanonimiseerd, bijvoorbeeld door geen namen te gebruiken en altijd maar een persoonsgegeven tegelijk te gebruiken. 

Wie heeft er toegang tot deze gegevens?

Alleen TCBNB-medewerkers en matchmakers die betrokken zijn bij het matchen van gasten en gastgezinnen hebben toegang tot het CRM-systeem middels persoonlijke inlognamen/wachtwoorden. 

De mailinglijst is alleen toegankelijk voor medewerkers die toegang hebben tot de gedeelde documenten op onze OneDrive en ons Mailchimp account. 

Alle medewerkers en vrijwilligers tekenen een (vrijwilligers)contract waarin ze verklaren vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en bekend te zijn met het privacy beleid van TCBNB. 

Beveiliging persoonsgegevens

De directeur, coördinatoren, communicatiemedewerkers en matchmakers hebben (waar mogelijk beperkt) toegang tot het CRM-systeem door middel van persoonlijke inloggegevens. Het is niet mogelijk om zonder autorisatie van een coördinator of technische beheerder toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. 

Het CRM is technisch goed beveiligd. Het ondersteunt onder andere de ISO/IEC 27001 beveiligingsstandaarden en het ISO/IEC 27701 certificaat rondom Privacy information Management. 

Worden persoonsgegevens gedeeld?

Om een gastgezin te vinden voor een gast en andersom worden korte beschrijvingen van de ingevulde profielen anoniem gedeeld tussen de betrokkenen. Voor het werven van gasten en gastgezinnen worden deze beschrijvingen soms verspreid via sociale media en onze netwerken. Met het uploaden van een foto bij het profiel geven gasten en gastgezinnen toestemming voor het delen van hun foto. 

TCBNB deelt geen persoonsgegevens met externe instanties en/of personen waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. 

Foto’s en filmpjes

TCBNB maakt voor promotiedoeleinden geregeld foto’s en filmpjes van gasten, gastgezinnen en activiteiten/evenementen voor de website en sociale media. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de betrokkenen. Als mensen daar bezwaar tegen maken, worden zij niet gefotografeerd. 

Rechten en bewaartermijn

TCBNB voldoet aan de richtlijnen en regels van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).  Zie voor uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten 

U heeft onder andere het recht op: informatie over, inzage in, rectificatie van en vergetelheid van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Als u gebruik wilt maken van uw bovengenoemde rechten stuur dan een email aan info@takecarebnb.org 

Gebruik van Google-Analytics en opt out

Op onze website gebruiken we Google-Analytics cookies. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. 

Gebruik van Google advertenties

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma ‘Google Ad’ en in het kader van Google Ad van conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (‘Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ad om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google Ad) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn.  

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde Ad-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina’s van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ad ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van Ad worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van Ad die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Ad op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Bij gebruik van Google Ads is eveneens een overdracht van persoonsgegevens aan de server van Google LLC. in de VS mogelijk. 

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd. 

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure. 

Facebook Pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. 

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken. 

Hotjar

Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van Hotjar-software. Hotjar stelt ons in staat om gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Hiervoor plaatst Hotjar cookies op uw apparaat en worden gebruikersgegevens, zoals browserinformatie, besturingssysteem, op de website doorgebrachte tijd, enz. opgeslagen. Leest u de privacyverklaring Hotjar om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar. De informatie wordt overgebracht naar en door Hotjar voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Share buttons: Facebook, Twitter en LinkedIn

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Deze cookies zorgen ervoor dat er via onze website gebruik kan worden gemaakt van sociale media-functionaliteiten. Wij attenderen u erop dat via deze cookies door de desbetreffende sociale media informatie verzameld kan worden welke zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken 

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter   en van LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Deze privacyverklaringen worden regelmatig gewijzigd. 

developmentPrivacy statement