Sponsors

Samen staan we sterker. Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun steun door middel van sponsoring.

Janivo Stichting

Janivo stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

PIN (Projecten In Nederland)

Met Projecten in Nederland (PIN) geven religieuzen financiële steun aan projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

Fundatie van de Santheuvel Sobbe

Fundatie van de Santheuvel Sobbe is een fonds dat giften verstrekt aan maatschappelijke projecten.

repros.nl kopie & printservice

Bij Repro.nl kan iedereen terecht voor het maken van een paar kopieën, maar ook voor het ontwerpen, uitprinten en afwerken van o.a. presentaties, rapporten, menukaarten, flyers, posters, banners, geboorte.- huwelijks.- en rouwkaarten, clubbladen en mailings.

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte steunt mensen die in -relatieve- armoede en/of isolement leven. Sleutelwoorden in Nederland: menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name ouderen en mensen met een functiebeperking. Daarnaast gaat het om: opvang, onderwijs, begeleiding, gezondheidszorg en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

Athena / BMD Advies Rijndelta

BMD Advies Rijndelta is een full service adviesbureau op het gebied van milieu, veiligheid, kwaliteit (inclusief voedselveiligheid) en arbo.

Rave for Humanity

Rave for Humanity is een groep entrepeneurs en creatieven in Amsterdam. Laat 2015, tijdens de piek van de vluchtelingenstroom realiseerden zij dat er iets (groots) moest gebeuren. Sindsdien organiseren en ondersteunen zij allerlei initiatieven.

Addessium Foundation

Addessium Foundation streeft naar een samenleving die mensen stimuleert in harmonie te leven met elkaar en met hun omgeving. We werken aan een evenwichtige samenleving gekenmerkt door integriteit, balans tussen mens & natuur en medemenselijkheid.

Westergasfabriek

De Westergasfabriek (1885) heeft sinds 1992 een creatieve en culturele bestemming. De gerenoveerde, historische gebouwen herbergen tegenwoordig een groot aantal culturele ondernemingen. Op deze historische plek in Amsterdam komen mensen samen om te werken en ontspannen en vinden jaarlijks talloze spraakmakende evenementen en festivals plaats.

Jurlights

Jurlights ontwerpt, adviseert en levert audiovisuele technische producties (licht, geluid, video, rigging en podium). Ze verzorgen een passende beleving, perfect uitgevoerd en gemaakt met de juiste intentie – waar alles bij elkaar komt en magie kan ontstaan.

Brouwerij De Prael

Brouwerij de Prael kwam dertien jaar geleden met het prachtige plan van de grond om het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te combineren met het brouwen van bier. Mens en bier, dat is waar het bij de Prael om draait.

WIJDOENMEE.NU

WIJDOENMEE.NU ondersteunt kleinschalige particuliere en creatieve initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland.

ANBITakecarebnb is een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Help ons met uw gift.

Word sponsor
Mandy FitSponsors