"Belangrijk dat ze leren om te delen" - Takecarebnb - Takecarebnb "Belangrijk dat ze leren om te delen" - Takecarebnb
Type hier je zoekopdracht

“Belangrijk dat ze leren om te delen”

Een matchmaker koppelt vluchtelingen met een verblijfsstatus en mogelijke gastgezinnen aan elkaar. Daarnaast volgt de matchmaker de gast en het gastgezin gedurende de gehele logeerperiode. Robert vertelt over wat hij als matchmaker heeft meegemaakt: 

Matches maken
“Eén van de mooiste argumenten van een gastgezin om een vluchteling in huis op te nemen, hoorde ik tijdens een intake van een gastgezin met kinderen. Ze zeiden: “Een van de redenen om dit te doen, is dat wij de kinderen willen leren dat er naast de Nederlandse cultuur nog meer culturen bestaan en dat niet iedereen even welvarend is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ze leren om te delen.”  
 
Mijn beoogde gast raakte net zo geroerd als ik van dit argument, toen ik dit hem vertelde: “Ik ben zo blij dat ik de kans krijg om kennis te maken met deze familie en misschien bij ze mag gaan logeren.” Dat ‘misschien’ lag aan de uitkomst van het matchingsgesprek, waarin gastgezin en gast kennis met elkaar maken en op basis daarvan besluiten of ze met elkaar doorgaan.”

Kennismaken
“De kennismaking leek goed te gaan. De ouders maakten er duidelijk werk van om de kinderen er zoveel mogelijk bij te betrekken. De kleintjes maakten zonder angst de deur open voor die twee vreemde meneren en wisten zelfs wat het doel van het gesprek was. Voor een vierjarige was het begrip ‘matchmaker’ nog wel iets te abstract. Ze volgde bij moeder op schoot het gesprek, maar snapte niet helemaal wat ik kwam doen. “Mama, komt die meneer (ze bedoelde mij) ook bij ons wonen?”   
 
Gelukkig was dit de enige onduidelijkheid in het gesprek. De gast maakte indruk door geheel in het Nederlands te vertellen over zijn belevenissen in zijn vaderland en het vrijwilligerswerk dat hij in Nederland deed. Het was niet verrassend dat het gastgezin hem een plek wilde geven in hun huis, mits hij dat zelf ook wilde.  
 
Zijn antwoord was voor ons wel verrassend: hij had een paar dagen eerder van de gemeente gehoord, dat hij zijn eigen woning kon betrekken. Hij was dus niet meer op zoek naar een gastgezin. Dit zorgde voor gemengde gevoelens, die het gezin ook uitsprak: “Wij zijn blij voor jou, maar aan de andere kant vinden wij het voor onszelf jammer. Kan je niet eerst een maand bij ons logeren, voordat je jouw eigen woning gaat betrekken? Grapje!””  
 
Sociale match 
“Het verbaasde ons dat hij dit niet eerder had verteld en het hele gesprek door had laten gaan. Zijn verklaring was, dat hij ‘onze tijd respecteerde, maar het belangrijk vond om het persoonlijk te vertellen en niet over de telefoon’. Uiteindelijk bleek het matchingsgesprek niet voor niets, want het leidde tot wat we een ‘sociale match’ noemen: het gastgezin en de gast spraken af om contact te houden en elkaar waar nodig te helpen. En ik had weer iets geleerd over andere culturen en hoe Nederlanders met andere culturen om kunnen gaan.”