Privacybeleid - Takecarebnb - Takecarebnb Privacybeleid - Takecarebnb
Type hier je zoekopdracht

Privacybeleid

Artikel 1: Algemene informatie

Stichting Takecarebnb.com (Takecarebnb”, “wij”, “ons” en “onze”) respecteert de privacy van de bezoekers van onze website (www.takecarebnb.org) en iedereen die gebruikt maakt van onze dienstverlening en andere betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement (“Privacy Statement”) is bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop Takecarebnb met privacy omgaat. Ook willen wij volledige transparantie bieden aan de gebruikers van onze website en iedereen die gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij hebben daarom een Privacy Statement geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerkingen die plaatsvinden op de website en in het kader van onze dienstverlening. Daarnaast informeren wij betrokkenen in dit Privacy Statement ook over hun rechten zodat zij deze zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. 

 

Artikel 2: Welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden?

Takecarebnb verzamelt en verwerkt verschillende informatie van websitebezoekers, donateurs, gastgezinnen en gasten (vluchtelingen). Wij kunnen deze persoonsgegevens op verschillende manieren verwerken. Hieronder vindt u de informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen. Daaronder vindt u een overzicht van verschillende onderwerpen waarop u kunt klikken voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in dat kader. 

Algemene verwerkingsdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens altijd verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • Voor onderhoud, administratie en netwerk- en beveiligingsdoeleinden; 
 • Voor interne controle en bedrijfsvoering;
 • Voor het analyseren en verbeteren van onze diensten; 
 • Voor het behandelen van eventuele verzoeken, klachten en geschillen; 
 • Voor het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten; 
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (incl. fraudepreventie) en verzoeken van bevoegde overheidsinstanties. 

Algemene verwerkingsgronden 

In het algemeen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke minimumbewaartermijnen. 

Gerechtvaardigd belang 

Soms is aangegeven dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigde belang”. Dit betekent dat er een belangenafweging is gemaakt tussen de belangen die zijn gebaat bij de verwerking enerzijds en uw privacybelangen anderzijds, en dat het belang van de verwerking zwaarder weegt. De bijbehorende gerechtvaardigde belangen zijn hieronder per onderwerp opgenomen. Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via onze hieronder vermelde contactgegevens.

i. Aanbieden, onderhouden en verbeteren website (takecarebnb.org) en social media-activiteiten

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden, onderhouden en verbeteren van onze website(s) en voor onze social media-activiteiten. Meer specifieke informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die hierbij worden gebruikt, vindt u in ons Cookie Statement 

De betrokken personen. Onze websitebezoekers: personen die de website van Takecarebnb bezoeken en personen die gebruik maken van onze social mediakanalen. 

Doeleinden van de verwerking. In het kader van de website van Takecarebnb verwerken we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het functioneren en onderhouden van de website (incl. het onthouden van uw instellingen en toestemmingskeuzes);  
 • Het verbeteren van de website; en 
 • Het gebruik van social mediaplatforms voor wervings- en selectiedoeleinden, marketingdoeleinden en communicatiedoeleinden. 

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden. In het kader van het aanbieden, onderhouden en verbeteren van de website (takecarebnb.org) en onze social media-activiteiten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken die automatisch worden verzameld: 

 • IP-adres; 
 • Apparaat identificatienummer; 
 • Browsertype;  
 • E-mailadres;  
 • Telefoonnummer(s); 
 • Cookiegegevens (zie onze Cookie Statement). 

Gevoelige gegevens. In het kader van (het aanbieden, onderhouden en verbeteren van de website (takecarebnb.org) en social media-activiteiten op) de website verwerken wij in principe geen gevoelige persoonsgegevens. Als wij in bepaalde gevallen toch gericht gevoelige gegevens verwerken, wordt u hierover separaat geïnformeerd en waar nodig om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. 

Rechtsgrond voor de verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de website op de volgende rechtsgronden: 

 • Toestemming. Soms baseren wij verwerking van persoonsgegevens op de (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokken persoon. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bepaalde typen cookies en soortgelijke technologieën die wij alleen gebruiken als u daarvoor toestemming heeft gegeven in onze cookie pop-up. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons Cookie Statement 
 • Gerechtvaardigde belang. Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van onze website en onze social mediakanalen; en de andere hierboven genoemde doeleinden voor de verwerking.  

Social mediaplatforms. Takecarebnb gebruikt verschillende social mediaplatforms, bijvoorbeeld in het kader van communicatie en marketing doeleinden. Takecarebnb is verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, maar niet voor het beheer van de social media platforms. Voor meer informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens door dergelijke social media platforms worden gebruikt, verwijzen wij naar de informatie die beschikbaar is op de websites van deze platforms. Hieronder hebben wij links opgenomen naar het Privacy Statement van diverse social media platforms, waarvan wij gebruik zouden kunnen maken (sommige links zijn alleen beschikbaar in het Engels):  

ii. Het aanmelden, screenen en bemiddelen van gastgezinnen 

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die zich aanmelden als gastgezin wanneer zij zich aanmelden via de website en tijdens het screenen van het gastgezinnen middels een opvolgend telefoongesprek. 

De betrokken personen. De betrokken personen die zich aanmelden als gastgezin en hun gezinsleden.  

Doeleinden van de verwerking. In het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure van gastgezinnen verwerken wij persoonsgegeven voor de volgende doeleinden: 

 • Het koppelen van gastgezinnen met gasten (vluchtelingen). Hiervoor zoekt Takecarebnb zo veel mogelijk gastgezinnen met geschikte logeerruimtes; 
 • Voor het koppelen van een gast met een gastgezin houdt Takecarebnb ook rekening met (persoonlijke) omstandigheden, zoals de gezinssituatie, hobby’s, talenkennis en andere informatie zodat een zo goed mogelijke koppeling tussen gast en gastgezin gemaakt kan worden; en 
 • Het beoordelen van een logeerruimte en thuissituatie van het gastgezin in verband met de veiligheid van de gast en het gastgezin. 
 • Het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvraag, het volgen van de voortgang van een koppeling en het monitoren van de vereisten van de logeerregeling (zoals de status van de inschrijvingen); 

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden. In het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Aanhef, voornaam en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Adresgegevens, provincie en gemeente; 
 • E-mailadres;  
 • Telefoonnummer(s); 
 • Geboortejaar; 
 • Talenkennis; 
 • Opleidingsniveau en beroep; 
 • Hobby’s; 
 • Ik schijf me in als gastgezin voor: gasten uit Afghanistan, Jemen, etc.); 
 • Informatie met betrekking tot de beschikbaarheid, logeerruimte en gezinssamenstelling van het gastgezin (zoals of ruimte is voor meer dan één gast, de samenstelling van het gastgezin); 
 • Informatie over gezinsleden van 18 jaar en ouder (zoals naam, geslacht, geboortejaar en e-mailadres); 
 • Foto van de logeerruimte*; 
 • Informatie over het bekend worden met Takecarebnb;  
 • Pasfoto*; 
 • Foto van de beschikbare kamer of slaapplek*; 
 • Kopie van intentieverklaring logeerovereenkomst tussen gast en gastgezin; 
 • Informatie over de betrokken casemanager, programmabegeleider of woonbegeleider. 

*Deze informatie is optioneel. 

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvangen alle meerderjarige gezinsleden een e-mail met een link om de Verklaring Omtrent het Gedrag (“VOG”) aan te vragen. De e-mail voor de aanvraag van de VOG wordt niet verzonden door Takecarebnb, maar door Justis. Justis is de overheidsinstantie die de aanvragen van een VOG behandeld. Informatie over een afgewezen VOG-aanvraag wordt niet door Takecarebnb opgevraagd of opgeslagen. Als er geen VOG wordt gedeeld, komt de procedure stil te liggen. 

Tijdens het telefonische screeningsgesprek wordt aanvullende informatie uitgevraagd, zoals: 

 • Meer specifieke vragen met betrekking tot de beschikbaarheid (data) en logeerruimte (aantal slaapplekken en reeds aanwezige gasten); 
 • Welk type gasten welkom zijn (mannen, vrouwen, kinderen, huisdieren); en 
 • Of men accepteert dat informatie gedeeld kan worden met onze partnerorganisaties. 

Gevoelige gegevens. In principe worden over gastgezinnen geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Indien dit in voorkomend geval toch nodig blijkt, zal Takecarebnb hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vragen.. 

Rechtsgrond voor de verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure van gastgezinnen op de volgende rechtsgronden: 

 • Contract. We verwerken uw persoonsgegevens om de bemiddeling voor het tot stand brengen van een (logeer)overeenkomst uit te voeren; dit stelt ons tevens in staat om u te koppelen aan een gast. 
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor dit doel ook verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om de middeling tot stand te brengen; 
 • Toestemming. Voor zover wij gevoelige persoonsgegevens van u of uw gezin verwerken vragen wij u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming.

iii. Het aanmelden en screenen en bemiddelen van gasten (vluchtelingen)

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanmelden en screenen van gasten die zich aanmelden via de website en die wij screenen tijdens een opvolgend telefoongesprek. Gasten zijn vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning. 

De betrokken personen. De betrokken personen zijn personen die zich aanmelden als gast via de website en hun gezinsleden. 

Doeleinden van de verwerking. In het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure van gasten verwerken wij persoonsgegeven voor de volgende doeleinden: 

 • Het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvraag. Een gast moet een geldige verblijfsvergunning hebben in Nederland (statushouder); 
 • Het koppelen van gasten (vluchtelingen) aan gastgezinnen. Hiervoor zoekt Takecarebnb zo veel mogelijk gastgezinnen en geschikte logeerruimtes; 
 • Voor het koppelen van een gast met een gastgezin houdt Takecarebnb ook rekening met (persoonlijke) omstandigheden zoals de gezinssituatie, hobby’s, talenkennis en andere informatie zodat een zo goed mogelijke koppeling gemaakt kan worden tussen de gast en het gastgezin;  
 • Het beoordelen van een logeerruimte en thuissituatie van het gastgezin in verband met de veiligheid van de gast en het gastgezin; en 
 • Het beoordelen van de rechtmatigheid van de aanvraag, het volgend van de voortgang van een koppeling en het monitoren van de vereisten van de logeerregeling (zoals de status van de inschrijvingen). 

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden. In het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure kunnen wij de volgende (persoons)gegevens verwerken: 

 • Aanhef, voornaam en achternaam; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer(s); 
 • Land van herkomst, nationaliteit 
 • Geboortejaar; 
 • Asielzoekerscentrum waar gast aan gekoppeld is; 
 • (E-mailadres van) casemanager*; 
 • Koppelgemeente; 
 • Datum verkrijgen verblijfsstatus; 
 • Informatie met betrekking tot de gezinssamenstelling van de gast; 
 • Voorkeuren met betrekking tot gastgezinnen*;  
 • Opleidingsniveau en beroep; 
 • Talenkennis; 
 • Hobby’s; 
 • Informatie over het bekend worden met Takecarebnb; 
 • Motivatie voor aanmelden via Takecarebnb (en eventuele aanvullende informatie)*;  
 • Gekoppelde COA-locatie;  
 • Betrokken casemanager, programmabegeleider en/of woonbegeleider; 
 • Koppelgemeente;  
 • Status van huisvesting in de gemeente (hierbij wordt alleen gedeeld of een woning in zicht is of niet);  
 • Status van inschrijving bij het gastadres in de BRP;  
 • Status van verwerking logeerregeling in het IBIS-systeem; 
 • Status van verwerking van verstrekking wooncomponent; 
 • Kopie van intentieverklaring logeerovereenkomst gast en gastgezin;  
 • Informatie over de betrokken casemanager, programmabegeleider of woonbegeleider. 

*Deze informatie is optioneel. 

Gevoelige gegevens. In principe worden over gasten geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Indien dit in voorkomend geval toch nodig blijkt, zal Takecarebnb hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vragen.  

Rechtsgrond voor de verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van de aanmeld- en screeningsprocedure van gastgezinnen op de volgende rechtsgronden:  

 • Contract. We verwerken uw persoonsgegevens om de bemiddeling voor het tot stand brengen van een (logeer)overeenkomst uit te voeren; dit stelt ons tevens in staat om u te koppelen aan een gastgezin; 
 • Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen uw persoonsgegevens in dit kader ook verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang in verband met de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de logeersituatie te beoordelen;  
 • Toestemming. Voor zover wij gevoelige persoonsgegevens van u of uw gezin verwerken vragen wij u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming.

iv. Donateurs en sponsoren 

De betrokken personen. Personen die (via de website) doneren aan Takecarebnb of ons sponseren. 

Doeleinden van de verwerking. Indien u aan Takecarebnb doneert (via de website) of ons sponsort verwerken wij uw persoonsgegevens om uw donatie of sponsor verzoekt af te handelen of te ontvangen. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u aan Takecarebnb doneert (via de website) of ons sponsort, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Naam; 
 • E-mailadres; 
 • Organisatie; 
 • Bedrag;
 • Betalingsgegevens. 

Rechtsgrond voor de verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van donaties (via de website) of sponsoring van Takecarebnb op ons gerechtvaardigde belang. 

v. Vacatures via de website 

De betrokken personen. Personen die solliciteren voor een beschikbare functie bij Takecarebnb via de website of het daarvoor bestemde e-mailadres. 

Doeleinden van de verwerking. Indien u solliciteert voor een baan bij Takecarebnb via de website of het daarvoor bestemde e-mailadres, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor ons bedrijf; 
 • Om contact met u op te nemen voor de verdere procedure met betrekking tot uw sollicitatie;  
 • Om uw sollicitatie verder te verwerken. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u solliciteert voor een baan bij Takecarebnb via de website of het daarvoor bestemde e-mailadres, dan kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Naam; 
 • E-mailadres; 
 • Motivatie;
 • CV. 

Rechtsgrond voor de verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het beoordelen van geschiktheid voor vacatures op ons gerechtvaardigd belang. Dit belang is gelegen in de beoordeling van uw sollicitatie en de andere hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden.

vi. Contact met Takecarebnb 

De betrokken personen. Iemand die contact met ons opneemt via ons contactformulier, via info@takecarebnb.org of belt naar 085-7731121. 

Doeleinde van de verwerking. Indien u contact opneemt via het contactformulier of op een andere manier met Takecarebnb contact opneemt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om u ondersteuning te bieden;  
 • Om eventuele vragen die u voor ons heeft te beantwoorden. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u contact opneemt met de klantenservice of op een andere manier met Takecarebnb contact opneemt kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verwerken: 

 • Naam;
 • E-mailadres; 
 • Onderwerp;
 • Het bericht dat u ons stuurt en eventuele bijbehorende metadata. 

Rechtsgrond verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het contactformulier van Takecarebnb op ons gerechtvaardigd belang. Het betreft ons gerechtvaardigd belang om u ondersteuning te bieden en eventuele vragen die u voor ons heeft te beantwoorden.

vii. Inschrijven voor de nieuwsbrief 

De betrokken personen. Iemand die zich inschrijft voor de nieuwsbrief via onze website. 

Doeleinde van de verwerking. Indien iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien iemand zich inschrijft voor de nieuwsbrief kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verwerken: 

 • E-mailadres; 
 • Naam (als uw e-mailadres uw naam bevat). 

Rechtsgrond verwerking. We baseren het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader de nieuwsbrief op uw toestemming.

 

Artikel 3: Cookies  

Takecarebnb.org maakt gebruikt van cookies. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookie Statement  

 

Artikel 4: Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

 • Door u verstrekt. Sommige persoonsgegevens verkrijgen wij direct van uzelf. Denk hier bijvoorbeeld aan gegevens in het contactformulier of de informatie die u invult op onze aanmeldformulieren. 
 • Verkregen van derden. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens over u verkrijgen van derden. Zo kunnen wij van sollicitanten het publieke LinkedIn-profiel raadplegen.  
 • Automatisch verkregen. Sommige persoonsgegevens verkrijgen wij automatisch, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wanneer uw computer of uw mobiele toestel contact maakt met onze webservers (bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt), verzamelen onze webservers automatisch gebruiksinformatie. Dergelijke gebruiksinformatie omvat informatie over de manier waarop onze websitebezoekers de website gebruiken en er doorheen navigeren. Het kan gaan om het aantal websitebezoekers dat elke webpagina bezoekt en de duur van hun bezoek, het browsertype en verwijzingsgegevens waarmee de bezochte webpagina voor en na het bezoek aan onze website kan worden geïdentificeerd. Meer informatie hierover is opgenomen in ons Cookie Statement. 
 • Afgeleid. Bepaalde persoonsgegevens verkrijgen wij niet direct, maar kunnen wij afleiden uit de gegevens waarover wij wel reeds beschikken. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over uw voorkeuren en interesses. 

In principe bent u niet verplicht enige informatie over uzelf aan ons te verstrekken. Wel kan het zo zijn dat het niet verstrekken van bepaalde gegevens een negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld onze dienstverlening aan u of de functionaliteit van onze diensten die u gebruikt. Indien het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten, zullen we hierover apart informeren voor zover dat niet op voorhand duidelijk is. Ook zullen wij u dan op de hoogte stellen van de mogelijke gevolgen wanneer deze gegevens niet worden verstrekt. 

 

Artikel 5: Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als: 

 • Dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of betrokkenheid van de derde partij. Onderaannemers krijgen bijvoorbeeld in principe alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening. 
 • De personen die binnen deze derde partij toegang hebben tot de persoonsgegevens verplicht zijn om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Waar nodig is dit contractueel ook zo afgesproken. 
 • Deze derde partij verplicht is om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, bijvoorbeeld omdat wij met deze partij een (verwerkers)overeenkomst hebben gesloten. Dit houdt onder meer in dat vereist is dat deze partij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treft, en dat eventuele doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER adequaat wordt gelegitimeerd.  

Wij kunnen uw persoonsgegevens op need-to-know-basis delen met de onderstaande partijen. “Need-to-know” houdt daarbij in dat een partij alleen toegang krijgt tot persoonsgegevens als en voor zover dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden die deze partij uitvoert. 

 • Daartoe geautoriseerde personen die werkzaam zijn bij Takecarebnb (als werknemer of vrijwilliger) en die zijn betrokken bij de betreffende verwerkingsactiviteit. Denk onder meer aan de personen waarmee u contact heeft gehad in het kader van uw aanmelding of in het kader van uw vragen. 
 • Daartoe geautoriseerde personen die werkzaam zijn bij dienstverleners of onderaannemers van Takecarebnb en die zijn betrokken bij de betreffende verwerkingsactiviteit. Denk onder meer aan de dienstverleners van de Takecarebnb, zoals Microsoft OneDrive, Microsoft Outlook, Webex, Zoho Campaigns, het Zoho CRM-systeem, Zoho Forms en Zoho Surveys. 
 • Bevoegde overheidsinstanties. In sommige situaties deelt Takecarebnb uw persoonsgegevens met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA; in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Denk daarnaast onder meer aan rechtbanken, politie, wetshandhavingsinstanties. Wij geven mogelijk informatie over onze websitebezoekers vrij, inclusief het IP-adres, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, op verzoek van overheidsinstellingen die een onderzoek uitvoeren of om de naleving van het beleid inzake onze website en de toepasselijke wetgeving te controleren of af te dwingen. Wij kunnen dergelijke gebruikersinformatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Takecarebnb, of een van onze respectieve zakenpartners, klanten of anderen. 
 • Geaggregeerde informatie. Wij kunnen ook geaggregeerde gebruikersstatistieken met niet direct identificeerbare informatie vrijgeven aan derden voor diverse doeleinden, waaronder het beschrijven van onze diensten aan potentiële partners en andere derden. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn het aantal gebruikers dat onze website gedurende een bepaalde periode heeft bezocht. 

 

Artikel 6: Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij vinden de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens heel belangrijk. Takecarebnb heeft daarom passende technische- en organisatorische maatregelen geïmplementeerd ter bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, om inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te voorkomen. Alle Takecarebnb medewerkers, vrijwilligers en andere personen die door Takecarebnb worden ingeschakeld voor het verwerken van de persoonsgegevens, zijn daarbij verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren. 

Takecarebnb heeft een intern beleid en procedures waarin nader is beschreven hoe wij een passend niveau van technische- en organisatorische beveiliging waarborgen. Daarnaast is binnen Takecarebnb een beleid datalekken van toepassing, waarin staat hoe moet worden omgegaan met (mogelijke) datalekken. Zo zullen wij bijvoorbeeld de bevoegde toezichthouder en getroffen betrokkenen informeren wanneer dit vereist is onder het toepasselijke recht.

 

Artikel 7: Naar welke landen geven wij uw persoonsgegevens door?  

Partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens afkomstig uit de EU, kunnen mogelijk gevestigd zijn in een ander land. Als deze partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, wordt de doorgifte op de hieronder weergegeven manier gelegitimeerd. 

Zie deze link voor een overzicht van de EER-landen. 

Doorgifte buiten de EER. De doorgifte van uw persoonsgegevens aan een derde partij buiten de EER kan in de eerste plaats worden gelegitimeerd op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie waarin wordt besloten dat het betrokken (deel binnen het) derde land een passend niveau voor de bescherming van gegevens waarborgt. Zie deze link voor een overzicht van de toepasselijke adequaatheidsbesluiten. 

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, wordt door ons een toepasselijk modelcontract (Standard Contractual Clauses) overeengekomen met de relevante partij. Dit is een standaard contract om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, dat is goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan de bijlagen door partijen worden ingevuld. Zie deze link voor de diverse modelcontracten. Waar nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen. 

In bepaalde situaties kunnen wij ons ook beroepen op de uitzonderingen van artikel 49 GDPR om de gegevensoverdracht te legitimeren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven: (i) met uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten of in uw belang is gesloten, of (iii) indien dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ten slotte kunnen wij in bijzondere gevallen ook persoonsgegevens doorgeven indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor onze dwingende gerechtvaardigde belangen die niet ondergeschikt zijn aan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkene.  

U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende informatie wenst over de manier waarop wij doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER legitimeren. Onze contactgegevens staan onderaan dit Privacy Statement. 

 

Artikel 8: Hoe bepalen wij hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren?  

In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verwerken, in lijn met de bewaartermijnen uit ons retentiebeleid. Op onze algemene bewaartermijnen kunnen echter uitzonderingen gelden. 

Uitzondering: kortere bewaartermijn. Als u bepaalde privacyrechten uitoefent kan het zijn dat Takecarebnb uw persoonsgegevens eerder verwijdert of juist langer bewaart dan de algemene regel is op basis van het beleid. Zie voor meer informatie daarover het kopje hieronder getiteld “Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens”? 

Uitzondering: langere bewaartermijn. In bepaalde situaties verwerken wij uw persoonsgegevens langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw persoonsgegevens langer moeten verwerken: 

 • Bewaarplicht. Om te voldoen aan een minimale bewaartermijn of andere wettelijke verplichting die op ons rust op basis van EU-recht of het recht van een EU-lidstaat; 
 • Procedure. Uw persoonsgegevens nodig zijn in het kader van een juridische procedure; of 
 • Vrijheid van meningsuiting. Wanneer verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie. 

 

Artikel 9: Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”; (EU) 2016/679) heeft u diverse privacyrechten. In hoeverre u deze rechten kunt uitoefenen, kan afhangen van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop Takecarebnb de persoonsgegevens verwerkt en de rechtsgrond daarvoor. Hieronder hebben wij een overzicht van uw privacyrechten onder de AVG opgenomen. Zie voor meer informatie hierover deze webpagina of deze webpagina van de Europese Commissie. 

Wij zullen zonder onnodige vertraging reageren op alle verzoeken. Mocht onze reactie meer dan een maand in beslag nemen vanwege de complexiteit of het aantal verzoeken, dan informeren wij u tijdig daarover en houden u op de hoogte. Bovendien is het mogelijk dat wij u om meer informatie vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. 

Uw privacyrechten. Met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u de volgende privacyrechten. 

a. Het recht om uw toestemming in te trekken. Voor zover onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, kunt u die toestemming op elk moment weer intrekken via de contactgegevens onderaan deze pagina. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk. Het gevolg van het intrekken van uw toestemming is dat Takecarebnb deze persoonsgegevens niet meer zal verwerken voor het doel waarvoor u toestemming verleende. Wel kan het zo zijn dat Takecarebnb de persoonsgegevens nog voor een ander doel blijft verwerken, zoals voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een minimale bewaartermijn. Indien dat het geval is, wordt u daarover geïnformeerd. 

b. Recht van inzage. U heeft het recht om inzage te krijgen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft daarmee recht op een kopie van de persoonsgegevens (dat is niet noodzakelijkerwijs een kopie van de stukken waarin deze persoonsgegevens zijn opgenomen). Daarnaast zullen wij nadere informatie aan u verstrekken over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hier aan komen, en met wie wij deze delen. 

c. Recht op rectificatie. Het recht op rectificatie houdt in dat u er onder omstandigheden recht op heeft dat wij uw persoonsgegevens wijzigen of aanvullen. U heeft dit recht wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken die: (i) feitelijk onjuist zijn; (ii) onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; of (iii) op een andere manier in strijd met een toepasselijke wet worden gebruikt. 

Het recht op rectificatie is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel kan Takecarebnb in dat geval uw mening hierover toevoegen aan de persoonsgegevens.  

d. Recht op gegevenswissing. Onder omstandigheden heeft u er recht op dat wij persoonsgegevens die wij over u verwerken wissen. Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer: (i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (ii) u uw toestemming heeft ingetrokken, (iii) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerkingsactiviteiten, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting, of (vi) wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij. 

Wij zijn niet verplicht om uw verzoek te honoreren voor zover de verwerking noodzakelijk is (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist, (iii) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, (iv) voor archiveringsdoeleinden, of (v) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

e. Recht van bezwaar. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang als verwerkingsgrond (zie hierboven). Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw verzoek altijd honoreren. Ook bij verwerking voor andere doeleinden zullen wij de verwerking stilleggen en beëindigen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien dit het geval is, zullen wij u informeren over onze dwingende belangen en de gemaakte belangenafweging. 

f. Recht op beperking van de verwerking. Het recht op beperking van verwerking houdt in dat Takecarebnb op uw verzoek persoonsgegevens blijft opslaan, maar er in beginsel niets meer mee mag doen. Dit recht heeft u kort gezegd wanneer Takecarebnb geen rechtsgrond (meer) heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens of wanneer deze ter discussie staat. Dit recht is in het bijzonder van toepassing in de volgende situaties: 

 • Onrechtmatige verwerking. Wij mogen bepaalde persoonsgegevens niet (meer) verwerken, maar u wilt niet dat wij de gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens op een later moment nog wilt opvragen. 
 • Persoonsgegevens niet langer nodig. Takecarebnb heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Denk bijvoorbeeld aan een geschil. 
 • In afwachting van een beroep. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Takecarebnb (zie het recht op bezwaar hierboven). In afwachting van de verificatie van uw beroep zullen wij deze persoonsgegevens op uw verzoek niet langer verwerken. 
 • Betwisting van de juistheid van persoonsgegevens. U betwist de juistheid van bepaalde persoonsgegevens die wij over u verwerken (bijvoorbeeld via uw recht op rectificatie; zie hierboven). Gedurende de periode waarin wij uw betwisting beoordelen, zullen wij deze persoonsgegevens op uw verzoek niet langer verwerken. 

g. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens. U heeft het recht te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde van uw keuze (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Wij zullen u, of een dergelijke derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Wij wijzen u erop dat dit recht alleen van toepassing is als het gaat om een verwerking die door ons met geautomatiseerde middelen wordt verricht, en alleen als onze rechtsgrond voor de betreffende verwerking; uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent is (zie hierboven). 

h. Recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd en dat u in aanzienlijke mate treft (“waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft”). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

i. Klachtrecht. Naast de bovengenoemde rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat van uw vaste woon- of werkplek of van de plaats waar een vermeende schending heeft plaatsgevonden. Voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten en hun contactgegevens verwijzen wij u naar deze webpagina. Wij zouden het echter op prijs stellen om uw bezwaren zelf op te lossen voordat u de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem alstublieft eerst contact met ons op. 

Het uitoefenen van uw privacyrechten. Het uitoefenen van uw privacyrechten is gratis en kan per telefoon of per e-mail via de hieronder vermelde contactgegevens. Indien verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het repetitieve karakter, zullen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek gevolg te geven. 

Bevestiging van uw identiteit. Wij kunnen u om aanvullende informatie
vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen voordat wij verder reageren op uw privacyverzoek. 

Follow-up van uw verzoeken. Wij zullen u zonder onnodige vertraging en in principe binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging. De toepasselijke privacywetgeving kan ons toestaan of verplichten om uw verzoek te weigeren. Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u de redenen daarvoor meedelen, met inachtneming van eventuele wettelijke of reglementaire beperkingen. 

 

Artikel 10: Contact en wijzigingen 

Takecarebnb is gevestigd op Nieuwe Herengracht 49-4, 1011 RN te Amsterdam. Ons KvK-nummer is 64636917.  

Voor vragen of informatie over het Privacy Statement, kunt u mailen naar info@takecarebnb.org.   

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen om in te spelen op nieuwe technologieën, wettelijke vereisten of voor andere doeleinden. De meest recente versie kan altijd worden geraadpleegd via de website. Belangrijke wijzigingen zullen ook aan u worden medegedeeld. 

Ons Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 23 november 2022.