Snelle integratie!? - Takecarebnb - Takecarebnb Snelle integratie!? - Takecarebnb
Type hier je zoekopdracht

Snelle integratie!?

Hanneke Jansen heeft een tijdje haar huis opengesteld voor Mahmoud, een Syrische vluchteling. Hanneke is ook voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). Het ABC is een vrijwilligersorganisatie die anderstalige, geïsoleerde vrouwen helpt op weg naar zelfredzaamheid. Dit gebeurt door buurvrouwen aan elkaar te koppelen zodat de anderstalige vrouwen Nederlands leren en het sociale netwerk van de vrouw wordt vergroot. Hanneke vertelt over haar ervaringen als gastgezin.

‘De afgelopen periode ben ik nauw betrokken geweest bij Mahmoud, een Syrische vluchteling. Een start van een nieuw leven in een nieuw land met een nieuwe taal. In afwachting van een huis heeft hij een tijdje bij mij gelogeerd, bemiddeld door Takecarebnb; dolblij om uit het AZC te kunnen vertrekken. Dankbaar dat hij een nieuwe kans krijgt in dit veelbelovende land, maar ook murw geslagen door een lange periode van stilstand die het AZC voor hem heeft betekend – zonder ontwikkelingsmogelijkheden of Nederlandse les – komt hij bij mij aan. De meest cruciale woorden zijn bekend: gemeente, uitkering, zorgtoeslag en logeerregeling hebben geen Engels equivalent in onze gesprekken. Na een tijdje komt de verlossende brief, hij heeft een woning toegewezen gekregen! Een berg informatie wordt over deze nieuwe Amsterdammer uitgestort, in het Nederlands. Samen gaan we naar de woningbouw en de gemeente om alles te regelen. Tijdens die gesprekken spoor ik hem steeds ongemakkelijker aan vooral zijn handtekening te zetten onder de voor hem onnavolgbare documenten.’

Hanneke is voorzitter van het bestuur van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). Het ABC is een vrijwilligersorganisatie die anderstalige, geïsoleerde vrouwen helpt op weg naar zelfredzaamheid. Dit gebeurt door buurvrouwen aan elkaar te koppelen zodat de anderstalige vrouwen Nederlands leren, maar ook kennis van de Nederlandse samenleving en het sociale netwerk van de vrouw wordt vergroot.

Het ABC is in het voorjaar noodgedwongen gestopt met lesgeven in de noodopvang. Hanneke: ‘Een voor ons onbegrijpelijke bezuinigingsmaatregel die haaks staat op de wens dat immigranten zo snel mogelijk integreren. Er valt zoveel winst te behalen als we nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk taalvaardigheid bijbrengen. Als ABC geloven we dat taal één van de belangrijkste sleutels is tot integratie en (ook)  participatie. Binnenkort zal de vrouw van Mahmoud uit Damascus overkomen. Uiteraard zal ik er alles aan doen om te voorkomen dat ze het ABC ooit nodig gaat hebben. Maar dat is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal’.