Gastgezin

Op dit moment wachten duizenden statushouders in het asielzoekerscentrum op een woning. Heb je thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? Wordt gastgezin en help mee! Wij helpen je om dit goed te regelen. Wij zijn er van overtuigd dat met de juiste begeleiding en voorbereiding, deze bijzondere logeerregeling voor jou en je logé een geweldige ervaring zal zijn. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland. Hieronder vind je ervaringen van gastgezinnen en antwoorden op de meest gestelde vragen. Ben je er al uit? Meld je dan meteen aan. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

Heb je belangstelling om gastgezin te worden voor een vluchteling? Als je je hebt aangemeld bij Takecarebnb zorgen wij voor een matchmaker. Onze vrijwilligers noemen we ‘matchmakers’, dit is een team van mensen die zoekt naar de juiste ‘match’. De matchmaker neemt contact met je op, nodigt je uit voor een intakegesprek en vult samen met jou het intakeformulier aan. Zo kunnen we je persoonlijke situatie, je voorkeuren en je verwachtingen in beeld brengen.

Op basis van je antwoorden stellen wij een profiel op en kunnen we op zoek gaan naar een geschikte gast. Vervolgens doet de matchmaker een voorstel voor een ontmoeting. Als de ontmoeting goed verloopt en er een klik is tussen jou en de gast, wordt er een afspraak gemaakt om een weekend op proef te komen logeren. Pas als dat weekend samen goed bevalt, start een logeerperiode van drie maanden.

Deze worden zorgvuldig bewaard en niet met derden gedeeld zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor meer informatie kun je de privacy verklaring bekijken.

Je kan je gast stimuleren zich op te geven voor een ‘Taalmaatje’ (een initiatief van Vluchtelingenwerk); je kan je gast helpen een geschikte kerk, moskee of sportvereniging te vinden. Of samen met je gast uitzoeken wat voor activiteiten er in jouw regio voor vluchtelingen worden georganiseerd, waar je gast zich bij aan zou kunnen sluiten. Neem eventueel contact op met je contactpersoon (matchmaker) voor tips.

De logeerregeling houdt in dat een vluchteling met een verblijfsvergunning, gedurende een periode van drie maanden bij jou kan logeren. De exacte regels en voorwaarden zijn op de website van het COA te vinden.

Wij gaan ervan uit dat je gast binnen drie maanden doorstroomt naar een eigen woning. Als dit niet het geval is dan gaat hij of zij terug naar het AZC. Dit moet twee weken van tevoren aan het COA gemeld worden. Verlenging van de logeerperiode is mogelijk. Dit kan bij een nieuw gastgezin, maar eventueel ook op hetzelfde adres als beide partijen hiermee akkoord gaan.

Gasten en gastgezinnen maken hier onderling afspraken over. De matchmaker bespreekt dit onderwerp tijdens het intakegesprek met het gastgezin en later tijdens het kennismakingsgesprek met de gast. Wij geven geen advies of richtlijnen.

Ja, dat mag. Er zijn exact dezelfde regels van toepassing als bij Nederlanders. De inkomsten dienen aan het COA gemeld te worden: COA-toelage wordt dan in mindering gebracht.

Dat mag, maar vluchtelingen die in een AZC wonen of bij een gastgezin verblijven moeten altijd binnen een dag voor het COA beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het aanvaarden van een woning. Dit gebeurt doorgaans op werkdagen. Dus reizen in het weekend kan, of wanneer men binnen één dag terug kan zijn.

Een uitwonende statushouder behoudt een wekelijkse financiële toelage, heeft een ziektekostenverzekering en is verzekerd voor de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Het is belangrijk om te controleren of jouw eigen WA-verzekering ook schade van logés dekt. Dit kan per verzekering verschillen.

De invloed van de logeerregeling op je uitkering (of gemeentelijke belastingheffing) is afhankelijk van het inkomen van je gast. In de praktijk komt het bijna nooit voor dat uitkeringen in mindering worden gebracht. De exacte regels en voorwaarden kun je navragen bij je gemeente.

developmentGastgezin