Sneller meedoen door logeren via Takecarebnb - Takecarebnb - Takecarebnb Sneller meedoen door logeren via Takecarebnb - Takecarebnb
Type hier je zoekopdracht

Sneller meedoen door logeren via Takecarebnb

Het Verwey-Jonker Instituut (VJI) onderzocht de bijdrage van het logeren in gastgezinnen aan de participatie en integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving. De resultaten hiervan werden in september 2023 gepresenteerd in een rapport.  

“Leven in een huis met een familie. Ik kon mijn familie voor lange tijd niet zien. Mijn gastgezin was als een familie in deze periode.”

Het VJI schrijft: “In de tijd dat statushouders in het azc moeten wachten op een woning, hebben zij weinig contact met de Nederlandse samenleving en staat hun leven stil. Het logeren bij een gastgezin kan helpen om alvast de eerste stappen te zetten in participatie. Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen, waarna zij via de COA-logeerregeling tijdelijk bij dit gezin kunnen verblijven. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of en hoe logeren bijdraagt aan de participatie en integratie van statushouders.” 

Wat blijkt? Gasten én gastgezinnen blijken positieve ervaringen te hebben opgedaan met het logeren. Logeren stelt statushouders in staat om zich (eerder) te gaan oriënteren op de samenleving en hierin actief te worden. 

VJI: “Vooral de relatie tussen de gast en het gastgezin is belangrijk. Er wordt niet alleen onderling hulp en steun geboden, maar gasten voelen zich ook gezien als mens. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de eigen weg bij het opbouwen van een leven in Nederland.” 

“Leven met lokale mensen helpt het best om te integreren. Het is een grote kans voor mensen die zich alleen en verward voelen in een vreemd land.”

Het onderzoek bevestigt veel dingen die wij als organisatie al horen van onze gasten en gastgezinnen. Het is fijn om onze verwachtingen zo concreet en onderbouwd terug te lezen in het rapport. De aanbevelingen die het Instituut voor Takecarebnb heeft gegeven nemen we uiteraard ter harte en hebben we waar mogelijk al opgevolgd.  

Lees het volledige rapport hier.