Voor gastgezinnen

Heb je thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? Wij helpen je om dit goed te regelen. Wij zijn er van overtuigd dat, met de juiste begeleiding en voorbereiding, deze bijzondere logeerregeling voor jou en je logee een geweldige ervaring zal zijn. Hieronder vind je antwoorden op meest gestelde vragen. Ben je er al uit, meld je dan meteen aan. Heb je meer vragen, neem gerust contact met ons op.

Meld je aan als gastgezin

Veelgestelde vragen

We vragen je eerst om samen met de matchmaker een intakeformulier in te vullen. Hiermee brengen we je persoonlijke (woon)situatie in beeld, je voorkeuren voor een gast en je verwachtingen. We vragen je ook om je aan een gast voor te stellen. Op basis van je antwoorden stellen wij een profiel op. Een matchmaker neemt vervolgens contact met je op en nodigt je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie je profiel en vullen die verder aan. Daarna zoeken we naar een geschikte match.

De matchmaker doet een voorstel voor een ontmoeting. Als dat goed gaat, dan is er een proef-logeerweekend en als dat wederzijds goed bevalt, pas dan start een logeerperiode van drie maanden.

Deze worden zorgvuldig bewaard en niet met derden gedeeld zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven.

De gast stimuleren zich op te geven voor een ‘Taalmaatje’ (een initiatief van Vluchtelingenwerk); op zoek naar kerk, moskee, sportvereniging. Iedere regio organiseert wel activiteiten voor vluchtelingen, daar kun je samen naar opzoek gaan en je gast aanmelden. Kijk bij partnerorganisaties naar andere organisaties en initiatieven die hier bij kunnen helpen.

De logeerregeling van het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers houdt in dat de statushouder voor een periode van maximaal drie maanden op een ander adres verblijft. De exacte regels en voorwaarden vind je op de website van het COA.

Wij gaan ervan uit dat je logee binnen drie maanden doorstroomt naar een eigen woning. Als dit niet het geval is dan gaat hij of zij terug naar het AZC. Dit moet twee weken van tevoren aan COA gemeld worden. Verlenging van de logeerregeling is mogelijk, maar niet op hetzelfde adres.

Gasten en gastgezinnen maken hier onderling afspraken over. Matchmakers bespreken dit onderwerp tijdens het intakegesprek met het gastgezin en later het kennismakingsgesprek met de gast. Wij geven geen advies of richtlijnen.

Ja, dat mag. Er zijn exact dezelfde regels van toepassing als bij Nederlanders. De inkomsten dienen aan het COA gemeld te worden: COA-toelage wordt dan in mindering gebracht.

Dat mag, maar vluchtelingen die in een AZC wonen of bij een gastgezin verblijven moeten te allen tijde binnen één dag voor het COA beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het aanvaarden van een woning. Dit gebeurt doorgaans op werkdagen. Dus reizen in het weekend kan, of wanneer men binnen één dag terug kan zijn.

Als uitwonende statushouder behoud je een wekelijkse financiële toelage, dekking van de kosten van medische verstrekkingen, ofwel je zorgverzekering, en verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. Meer relevante informatie hierover vind je hier.

Ieder vluchteling met een verblijfsstatus heeft een ziektekostenverzekering. Het is belangrijk om te controleren of uw WA-verzekering ook schade van logés dekt. Dit kan per verzekering verschillen.

Nee, logeerregeling heeft geen invloed op de uitkering en ook niet op de gemeentelijke belastingheffing. De exacte regels en voorwaarden vind je op de website van het COA.

Mandy FitGastgezin