Takecarebnb verbindt mensen

Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis openstellen voor een vluchteling. Een statushouder is een vluchteling die een status heeft toegekend gekregen en in Nederland mag blijven. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Momenteel wachten duizenden statushouders op een woning.

Waarom?

 • wanneer mensen met elkaar in contact komen, verdwijnt angst en ontstaat er wederzijds begrip;
 • het tijdelijk logeren van een statushouder bij een Nederlands huishouden bevordert het integratieproces;
 • contacten kunnen uitlopen in vriendschappen; de logeerperiode blijft nog lang positief doorwerken;
 • het biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen.

Hoe?

De vrijwilligers van Takecarebnb brengen gastgezinnen en gasten met elkaar in contact via een zorgvuldig matchingsproces.

 • Gastgezin en gast (statushouder) vullen elk een aanmeldformulier in.
 • Takecarebnb regelt een afspraak met één van onze vrijwillige matchmakers voor een kennismakingsgesprek.
 • Gast en gastgezin worden door ons aan elkaar gekoppeld op basis van hun profiel en een zorgvuldig matchingssysteem.
 • We regelen een ontmoeting in het huis van het gastgezin, in het bijzijn van de matchmaker.
 • Als zowel gast als gastgezin akkoord zijn, wordt er een weekend afgesproken waarop de gast op proef komt logeren, om te ervaren of er echt een match is.
 • Na het proefweekend denken gast en gastgezin nog enkele dagen na, voor ze besluiten met elkaar in zee te gaan.
 • Als zowel gast als gastgezin positief zijn, vraagt de gast de logeerregeling aan bij het COA.
 • Met deze regeling zijn gast en gastgezin aan elkaar gekoppeld voor een periode van 3 maanden. Wanneer de gast voor het einde van deze periode een huis krijgt toegewezen eindigt de logeerregeling.
 • De matchmakers van Takecarebnb blijven contact houden met gast en gastgezin gedurende de hele logeerperiode.

Wie?

Vrijwilligers zorgen voor een goede match tussen gastgezin en vluchteling. Zij worden onze ‘matchmakers’ genoemd. Daarnaast zorgt een team van professionals voor de ondersteunende processen en de communicatie (website, social media, pers & publiciteit, etc.). Iedereen die actief betrokken is bij Takecarebnb draagt bij aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij.

Het Takecarebnb-team bestaat o.a. uit:

Robert Zaal, directeur

Annemeijn Benkirane-Verheij, coördinator

Mart Kok, Lead IT & BI

Natalia Sallam, administratie en facturatie

Samia Brock, Matchmaker Academy

Het bestuur van Takecarebnb bestaat uit:

Prof. Dr. Ruth Oldenziel, voorzitter

Hugo Levie, Penningmeester

Lumine van Uden, lid

Gerolf Bouwmeester, lid

Geschiedenis

Takecarebnb is in 2015 opgericht door Reinout de Kraker. Toen hij zelf een keer in een Airbnb verbleef, las hij over de weerstand onder delen van de bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Zijn idee was simpel: als vluchtelingen logeren bij Nederlanders, leren beide partijen elkaar kennen. Van vreemden worden zij bekenden van elkaar. Hij enthousiasmeerde een hele groep vrijwilligers. In 2017 nam Takecarebnb afscheid van de pioniers en organisatoren van het eerste uur: Maya Crcic en Jonna Kleinsma, die met veel geestdrift Takecarebnb van een goed idee hebben opgebouwd tot een succesvolle startup.

In 2017 zijn we een nieuwe fase in gegaan: van startup naar verankering. Met een enthousiast team, een nieuwe directeur en medewerkers en een steeds grotere kring vrijwilligers bouwen we aan een stabiele organisatie. Dankzij intensief overleg met VluchtelingenWerk en het COA hebben we de overheid kunnen overtuigen van het belang van logeren voor integratie. De fase van noodhulp is voorbij, toch wachten in de AZC’s duizenden statushouders op een huis in de hun toegewezen gemeente. Die wachttijden zijn nog niet weggewerkt en gezien de krapte op de woningmarkt zal dat voorlopig wel zo blijven. Takecarebnb is in 2018 een samenwerking aangegaan met het COA om nog meer statushouders aan gastgezinnen in hun toekomstige woonplaats te koppelen. De samenwerking is een erkenning van nut en noodzaak van onze organisatie.

Partners

Samen staan we sterker. Daarom werken we nauw samen met andere organisaties.

Asielzoekers hebben bij aankomst in Nederland recht op opvang vanaf het moment dat ze asiel aanvragen totdat ze een verblijfsvergunning hebben of Nederland moeten verlaten. Het COA vangt hen op in opvangcentra, biedt basisvoorzieningen en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten.

Takecarebnb en het COA werken sinds 1 maart 2018 samen in het kader van de logeerregeling.

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk ondersteunt Takecarebnb met advies en lobby.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. JenV is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen.

Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in voor de bescherming van mensen in nood. In Nederland richten ze noodlocaties op voor vluchtelingen en bieden ze medische hulp en delen ze kleding uit.

Het Leger Des Heils helpt mee aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Sponsors

Samen staan we sterker. Wij danken daarom onderstaande organisaties voor hun steun door middel van sponsoring.

Cirrus Foundation ondersteunt organisaties die bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten en organisaties die oplossingen en inzicht bieden in klimaatuitdagingen. Binnen het thema mensenrechten wil de Cirrus Foundation een actieve bijdrage leveren aan projecten die een focus hebben op de vrijheid en gelijkheid tussen mensen.

Fundatie van den Santheuvel Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Stichting Nut Amsterdam richt zich bij het verlenen van financiële steun op die groepen die niet gemakkelijk via de reguliere subsidiekanalen inkomsten kunnen verwerven, uitsluitend in Amsterdam en de regio Amsterdam.

The Giving Circle is een vrijwilligersorganisatie die ontstaan is uit het ideaal van burenhulp en gemeenschappelijke bijstand. Ze geloven dat compassie grenzeloos is en dat wat altijd elkaar moeten helpen, in onze eigen gemeenschap en daar buiten.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

developmentOver